AGORADAGEN 2016

Om AGORA-dagen

Agora är grekiska och betyder mötesplats. Det är just det AGORA-dagen handlar om: En plats där studenter och företag möts för att utbyta tankar och idéer, få nya perspektiv och tillsammans forma värdefulla bekantskaper inför framtiden.

Som Campus Helsingborgs största arbetsmarknadsdag har AGORA-dagen med åren växt till en mässa med plats för 30-talet utställare. Här samlas intresserade studenter inom Service Management och Strategisk Kommunikation för att på kvällen avsluta mässan med en After Work,  dit både företag och studenter är varmt välkomna.

Till AGORA-dagen bjuds företag som har ett intresse av att erbjuda Campus studenter alltifrån praktikplatser, extrajobb, uppsatsmöjligheter och inte minst framtida karriärer. För företag är mässan ett unikt tillfälle att presentera sig för Campus Helsingborgs studenter och skapa nya bekantskaper; även bland andra utställande företag.