Tack för en lyckad AGORA-dag 2010

Välkomna till AGORA-dagen den 2/3 2011!


Huvudsponsor 2010


Projektledningsgruppen för AGORA-dagen 2010 tackar för oss & önskar den blivande projektgruppen lycka till!

AGORA-dagen 2010

Studentföreningen AGORA| Box 882

Universitetsplatsen 2 | 251 08  Helsingborg 

it@agoradagen.se