AGORADAGEN 2016

AGORA-kampen

GULDBILJETT

AGORA-kampen har intagit en ny form på själva mässdagen den 5:e mars! Detta då det är ett utmärkt  tillfälle att ta tillvara på att så många företag är på Campus, vilket innebär en större möjlighet att knyta kontakter mellan företag och studenter!

Hur deltar du i AGORA-Kampen?

Under AGORA-dagen kommer du möta många intressanta företag, och sannolikheten är stor att du kommer vilja lära känna något företag lite närmare. Företagen märkta med ”AGORA-Kampen” kommer ha guldbiljetter att dela ut till de studenter som de finner intressanta. Denna guldbiljett är din inbjudan till AGORA-Kampen, och en otrolig chans att fördjupa relationen med företaget under lättsamma tävlingsformer senare under dagen.

Hur fungerar det?

Företagen kommer att bli tilldelade biljetter som de delar ut till studenter de skulle fördra att lära känna under lättsamma tävlingsformer. Mellan kl. 14-15 under cirka 45 minuter kommer företagen tillsammans med utvalda studenter delta i tre enklare tävlingsgrenar på Campus Helsingborg. Platsen för detta är grupprummen på E4! Detta tillfälle är en extra chans, för er studenter, att knyta värdefulla kontakter med ett specifikt företag.

AGORA-kampens projektgrupp kommer finnas tillgängliga i en monter på mässan för ytterligare information. Mycket nöje!