AGORADAGEN 2016

Projektgruppen

AGORA-dagen drivs av en projektgrupp bestående av 11 personer, och sysselsätter cirka 50 studenter under mässdagen. Tillsammans gör vi vårt bästa för att göra AGORA-dagen så fantastiskt och givande som det bara går!