Samarbetspartners 2017

Ett stort tack till alla våra sponsorer och samarbetspartners!
Utan er hade AGORA-Dagen 2017 inte  varit möjlig!

 

Medfinansiärer

Sponsorer