Ansökan till staffare

För- och efternamn (First name and surname):

Program, inriktning, årskurs (Programme and year):

E-postadress (Email address):

Telefonnummer (Phone number):

Välj de tre poster du är mest intresserad av. Rangordna dem från ett till tre, där post nr ett är den du helst vill ha. (What staff position are you most interested in? Choose three and rank them from one to three. The first staff position is the one you prefer):

Beskriv vilka egenskaper du har som kan komma till nytta under AGORA-dagen (What qualities do you have that will come to good use during AGORA-dagen?):

Är du medlem i Samhällsvetarkåren? (Are you a member of Samhällsvetarkåren?):