Kontakta projektgruppen

Projektgruppen för Agora-dagen 2020 är satt och har påbörjat arbetet inför den stora dagen. Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om Agora-dagen 2020. 

AMANDA FORSSBERG

AMANDA FORSSBERG

Projektledare

Email: projektledare@agoradagen.se

Studerar fjärde terminen på Strategisk kommunikation och digitala medier.

MALIN WEDIN OLSSON

MALIN WEDIN OLSSON

Ekonomiansvarig

Email: ekonomi@agoradagen.se

Studerar sjätte terminen på Service Management - Retail.

MALIN LARSSON

MALIN LARSSON

Företags- och organisationsansvarig

Email: foretag@agoradagen.se

Studerar fjärde terminen på Strategisk kommunikation

LOVE M. ROSENGREN

LOVE M. ROSENGREN

Företags- och organisationsansvarig

Email: foretag@agoradagen.se

Studerar fjärde terminen på Strategisk kommunikation.

ANTON DOMBY

ANTON DOMBY

Sponsoransvarig

sponsring@agoradagen.se

Studerar andra terminen på Service Management - Logistik.

JESSICKA ROOS

JESSICKA ROOS

Sponsoransvarig

Email: sponsring@agoradagen.se

Studerar fjärde terminen på Strategisk kommunikation och digitala medier.

FRIDA STEFANSSON

FRIDA STEFANSSON

Event- och aktivitetsansvarig

Email: aktivitet@agoradagen.se

Studerar sjätte terminen på Service management - Health.

AGNES LEKENHED

AGNES LEKENHED

Event- och aktivitetsansvarig

Email: event@agoradagen.se

Studerar fjärde terminen på Service Management - Logisitcs.

JOHANNA FALK

JOHANNA FALK

Marknadsföringsansvarig

Email: marknadsforing@agoradagen.se

Studerar fjärde terminen på Strategisk kommunikation och digitala medier.

MAXILIA DAVIDSON

MAXILIA DAVIDSON

Marknadsföringsansvarig

Email: marknadsforing@agoradagen.se

Studerar fjärde terminen på Strategisk kommunikation och digitala medier.

ANDREA JOHANSSON

ANDREA JOHANSSON

Staffansvarig

Email: staff@agoradagen.se

Studerar andra terminen på Service management - Health.

JESPER OLSSON

JESPER OLSSON

Logistikansvarig

Email: massa@agoradagen.se

Studerar sjätte terminen på Service management - Logistics.